Informa't:  T. +34 _935 316 221info@amkiberica.com

Affinities

Sol·licita més informació

Els Grups de Afinitat són col·lectius amb elements i necessitats en comú. La força del col·lectiu els permet disposar d'avantatges que difícilment podrien aconseguir de forma individual.

La força de compra dels Grups de Afinitat en el món assegurador es tradueix en menors preus, majors cobertures i la capacitat de negociar condicions fora dels estàndards

AMK Ibérica es especialista en gestionar Grups de Afinitat, traslladant les singularitats del col·lectiu al Programa d'Assegurances idoni.

Gerència de Riscos
Risc
Tipus de Riscos
Fases de la Gerència de Risos
Mapa de Riscos
Consultoria de Riscos
Corredoria d'Assegurances
Auditoria de Riscos
Gestió de Sinistres
Informes de Gestió
Assegurances Personals
Affinities
Crèdit i Caució
Factoring
Credit Management
Risc Polític i Single Risc
Previsió Social
Corredoria de Previsió Social
Consultoria de Previsió Social
Garanteix el teu futur pagant menys impostos
AMK Ibérica
Equip de Servei AMK
Biblioteca AMK
AMK News
© 2023 AMK Ibérica & Principado Correduría de Seguros, S.L.   •  Avís Legal  •  Política de Privacitat