Informa't:  T. +34 _935 316 221info@amkiberica.com

Auditoria de Riscos

Sol·licita més informació

L'Auditoria de Riscos és el mitjà que facilita a la Direcció de l'empresa conèixer la resposta a quatre qüestions fonamentals:

   1. Respondran eficaçment les nostres pòlisses d'assegurances davant d'un sinistre greu?.
   2. El nostre Programa d'assegurances pateix mancances, limitacions o exclusions que ens poden perjudicar en cas d'un sinistre important ?
   3. Estem assumint algun risc de forma involuntària per desconeixement, imprevisió o infravaloració de les conseqüències ?
   4. Les primes que paguem es corresponen amb la situació actual del mercat assegurador ?


Metodologia

1. Identificació i Anàlisi de Riscos susceptibles d'ocasionar danys o pèrdues:

2. Auditoria del Programa d'Assegurances:

Gerència de Riscos
Risc
Tipus de Riscos
Fases de la Gerència de Risos
Mapa de Riscos
Consultoria de Riscos
Corredoria d'Assegurances
Auditoria de Riscos
Gestió de Sinistres
Informes de Gestió
Assegurances Personals
Affinities
Crèdit i Caució
Factoring
Credit Management
Risc Polític i Single Risc
Previsió Social
Corredoria de Previsió Social
Consultoria de Previsió Social
Garanteix el teu futur pagant menys impostos
AMK Ibérica
Equip de Servei AMK
Biblioteca AMK
AMK News
© 2023 AMK Ibérica & Principado Correduría de Seguros, S.L.   •  Avís Legal  •  Política de Privacitat