Informa't:  T. +34 _935 316 221info@amkiberica.com

Risc Polític i Single Risc

Sol·licita més informació

Operacions Puntuals i a llarg termini

A AMK Ibérica Divisió de Crèdit tenim accés a mercats privats, on vostè podrà assegurar operacions puntuals que pel seu elevat import o durada no són assegurables en pòlisses tradicionals.


Single Risk

Podem oferir-li solucions asseguradores en mercats privats per a operacions puntuals o a llarg termini en països tercers.
• Operacions puntuals de subministrament o béns d'equip.
• Operacions amb termini de venciment superiors a 6 mesos. Solen tenir un percentatge de pagament anticipat i la resta s'amortitza amb pagarés, lletres de canvi o mitjans de pagament documentaris.
• És imprescindible l'existència d'un contracte on constin els termes de l'operació.
• Cobertura de Riscos Polítics per a vendes o inversions en països tercers, no OCDE.

Cobertures:
• Operacions amb imports de fins a 50.000.000 .- €.
• Fins a 5 anys de termini de cobertura.
• Prima mínima de 8.000 .- €, pel que és interessant per a operacions de més de 1.000.000 .- €
• Es emparen cobertures de Risc Polític per a països no OCDE.


Risc Polític

També podem donar-li solució a cobertures de Risc Polític. Mitjançant aquesta cobertura es garanteixen els impagaments per a vendes, subministraments, prestació de serveis o inversions, que realitzen empreses nacionals en països no OCDE, per qualsevol decisió política de governs sobirans. Amb aquesta cobertura es poden garantir riscos com:

• Impossibilitat de repatriació de dividends
• Nacionalització.
• Inconvertibilitat de divises
• Guerra, revolució o revolta
 

Gerència de Riscos
Risc
Tipus de Riscos
Fases de la Gerència de Risos
Mapa de Riscos
Consultoria de Riscos
Corredoria d'Assegurances
Auditoria de Riscos
Gestió de Sinistres
Informes de Gestió
Assegurances Personals
Affinities
Crèdit i Caució
Factoring
Credit Management
Risc Polític i Single Risc
Previsió Social
Corredoria de Previsió Social
Consultoria de Previsió Social
Garanteix el teu futur pagant menys impostos
AMK Ibérica
Equip de Servei AMK
Biblioteca AMK
AMK News
© 2023 AMK Ibérica & Principado Correduría de Seguros, S.L.   •  Avís Legal  •  Política de Privacitat