Informa't:  T. +34 _935 316 221info@amkiberica.com

Consultoria de Previsió Social

Sol·licita més informació

Els serveis de Consultoria de Previsió social engloben, Consultoria Actuarial i Assessorament i Gestió en Programes de Beneficis Socials.

 

Auditories de Programes d'Assegurances de Previsió Social

L'Auditoria de Programa d'Assegurances de Previsió Social és el mitjà que facilita a la Direcció de l'empresa conèixer la resposta a quatre qüestions fonamentals:

  1. El nostre programa d'assegurances s'adapta al detall del conveni d'empresa o sectorial, pateix de mancances, limitacions o exclusions que poden perjudicar davant d'una prestació
  2. Estem assumint algun risc de forma involuntària per desconeixement o imprevisió
  3. Les primes que paguem es corresponen amb la situació del mercat assegurador
  4. Podem millorar la previsió social a la nostra empresa

 

Disseny i Implantació de Programes de Beneficis Socials per a empleats i / o directius

Etapes de la posada en marxa:

 

Disseny de Plans de Prejubilació, Consultoria i Gestió: Etapes

 

Plans de Pensions

 

Valoració Actuarial de Compromisos per pensions, Premis de Jubilació i Premis de Vinculació

 

Serveis Especialitzats de Consultoria Mèdica

 

Pla de Compensació Flexible:

Els sistemes de compensació flexible permeten que cada empleat voluntàriament, decideixi com vol percebre la seva retribució bruta, optant entre percebre una part en diners i una altra en els productes que li ofereix l'empresa, maximitzant la renda disponible i minimitzant la càrrega fiscal. Els productes amb beneficis fiscals són: Assegurances de salut, Pla de Jubilació i Estalvi, Tiquets restaurant , Tiquets Guarderia, Equips Informàtics, Rènting vehicles, Formació Externa, Lloguer d'Habitatge. Oferim als nostres clients la possibilitat de gestionar el seu Pla de Compensació Flexible a través d’Internet, mitjançant connexió a un programari adaptat a les seves necessitats.

 

Anàlisi de Processos (SOX):

Descripció de processos interns de l'empresa; Sistema de controls interns- auditories de processos; Sistema de test de seguiment
 

Gerència de Riscos
Risc
Tipus de Riscos
Fases de la Gerència de Risos
Mapa de Riscos
Consultoria de Riscos
Corredoria d'Assegurances
Auditoria de Riscos
Gestió de Sinistres
Informes de Gestió
Assegurances Personals
Affinities
Crèdit i Caució
Factoring
Credit Management
Risc Polític i Single Risc
Previsió Social
Corredoria de Previsió Social
Consultoria de Previsió Social
Garanteix el teu futur pagant menys impostos
AMK Ibérica
Equip de Servei AMK
Biblioteca AMK
AMK News
© 2023 AMK Ibérica & Principado Correduría de Seguros, S.L.   •  Avís Legal  •  Política de Privacitat