Informa't:  T. +34 _935 316 221info@amkiberica.com

Corredoria de Previsió Social

Sol·licita més informació

Els nostres serveis de gestió de contractes d'assegurances de previsió social engloben:

Riscos Personals Col·lectius:

obligatoris o voluntaris que s'assumeixen per l'empresa mitjançant convenis col·lectius o contractes privats.

Assegurança de Salut

 

Assegurança d'assistència en viatge

 

Estalvi Empresarial

 

Plans Pre-jubilacions

 

Bons compensació flexible o bons plurianuals:

 

Premi de jubilació

 

Premi de vinculació

Gerència de Riscos
Risc
Tipus de Riscos
Fases de la Gerència de Risos
Mapa de Riscos
Consultoria de Riscos
Corredoria d'Assegurances
Auditoria de Riscos
Gestió de Sinistres
Informes de Gestió
Assegurances Personals
Affinities
Crèdit i Caució
Factoring
Credit Management
Risc Polític i Single Risc
Previsió Social
Corredoria de Previsió Social
Consultoria de Previsió Social
Garanteix el teu futur pagant menys impostos
AMK Ibérica
Equip de Servei AMK
Biblioteca AMK
AMK News
© 2023 AMK Ibérica & Principado Correduría de Seguros, S.L.   •  Avís Legal  •  Política de Privacitat