Informa't:  T. +34 _935 316 221info@amkiberica.com

Garanteix el teu futur pagant menys impostos

Sol·licita més informació

Cada persona pot dissenyar el seu propi pla d'estalvi per a la jubilació. Només ha de decidir la quantitat que vol aportar, triar el producte que millor s'adapti a les seves necessitats i fer l'aportació respectant els límits establerts per la legislació vigent.

En AMK Ibérica oferim als nostres clients dos productes complementaris que ens permetran resoldre favorablement les preguntes que ens fem sobre el nostre futur i el de les nostres famílies: Els plans de previsió assegurats i els Plans de Pensions.

 

Plans de Pensions

Són instruments que, mitjançant la capitalització de les aportacions realitzades, complementen les pensions de la Seguretat Social en el moment de la jubilació es percebrà en forma de capital o de renda.

La rendibilitat obtinguda és funció del valor de mercat de l'actiu seleccionat i, per això, en el mercat trobem plans de renda variable, plans de renda fixa, plans mixtos.

 

Plans de Previsió Assegurats

Garanteixen mitjançant l'assegurament d'un tipus d'interès, la percepció d'un capital o renda en el moment de la jubilació.
A més en garantir la rendibilitat, el nostre estalvi estarà sempre fora de perill de les variacions en els mercats financers.

 

Plans de Pensions i Plans de Previsió Assegurats

Tots dos productes combinats ofereixen extraordinàries avantatges fiscals determinades per Llei, que ens permetran pagar menys en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

 

Avantatges Fiscals

Aportacions: Les quantitats invertides en un Pla de previsió assegurat (PPA) o en un Pla de Pensions (PP), redueixen la base imposable de l'IRPF de l'aportant al mateix temps que mantenen, o fins i tot augmenten, nivell de renda després de la jubilació. El límit de reducció dependrà de l'edat del contribuent.

 

  Fins a 50 anys Desde 50 anys
General

L'import menor de:

a) 10.000 € / any
b) 30% dels rendiments de treball i activitats econòmiques
L'import menor de:
a) 12.000 € / any
b) 50% dels rendiments de treball i Activitats Econòmiques
A favor del cònjuge (rendiments del treball <8.000 € / any) Reducció addicional de 2.000 € per aportacions a PP del cònjuge Reducció addicional de 2.000 € per aportacions a PP del cònjuge
A favor discapacitats 0.000 € / any independent de les exportacions pròpies (límit general) 10.000 € / any independent de les exportacions pròpies (límit general)
Discapacitats (A) 24.250 €/any 24.250 €/any
Esportistes professionals 24.000 €/any 24.000 €/any

 

(A) Aportacions mateix minusvàlid + Aportacions d'altres a favor d'aquest han de ser inferiors a 24.250 € / any. Si són grans, primer es redueix l'aportació del propi minusvàlid i la resta fins 24.250 €, per a la resta aportacions el límit de 10.000 € (aportacions a favor discapacitat)
Els rendiments no estan subjectes a tributació fins que la persones arribin a la jubilació i comenci a percebre la prestació derivada del Pla de Previsió Assegurat o del Pla de Pensions. En l'impost sobre el patrimoni, l'estalvi acumulat està exempt de tributació.

En funció dels ingressos que tinguem i de les aportacions que haguem fet, es poden aconseguir importants estalvis fiscals.

Exemple:
 

Base imposable IRPF per Rendiments Nets Reducció de base imposable per Aportacions Realitzades Estalvi d'Impost % d'estalvi sobre aportacions
18.000 € 5.400 € 1.308 € 24,2 %
30.000€ 9.000 € 2.520 € 28,0 %
42.000€ 10.000 € 3.609 € 36,1 %
54.000€     10.000 € 3.736 € 37,4 %
78.000€ 10.000 € 4.300 € 43,0 %

 

Prestacions

Les prestacions tenen la consideració de rendiments del treball i s'integraran en la base imposable de l'IRPF, tant si es perceben en forma de renda com en forma de capital.

En tots dos casos en presentar la declaració de l'IRPF, podrem deduir les retencions que s'hagin practicat ia més, en tractar de rendiments del treball, ens beneficiarem d'una reducció de fins a 4.080 €.

Contacta amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Encara estàs a temps!

Gerència de Riscos
Risc
Tipus de Riscos
Fases de la Gerència de Risos
Mapa de Riscos
Consultoria de Riscos
Corredoria d'Assegurances
Auditoria de Riscos
Gestió de Sinistres
Informes de Gestió
Assegurances Personals
Affinities
Crèdit i Caució
Factoring
Credit Management
Risc Polític i Single Risc
Previsió Social
Corredoria de Previsió Social
Consultoria de Previsió Social
Garanteix el teu futur pagant menys impostos
AMK Ibérica
Equip de Servei AMK
Biblioteca AMK
AMK News
© 2023 AMK Ibérica & Principado Correduría de Seguros, S.L.   •  Avís Legal  •  Política de Privacitat