Informa't:  T. +34 _935 316 221info@amkiberica.com

Crèdit i Caució

Sol·licita més informació

AMK Ibérica gestiona les assegurances de crèdit i caució mitjançant una divisió de crèdit especialitzada i experimentada en aquesta àrea d'activitat, negociant les condicions contractuals més idònies per a cada client en funció de l'estructura dels seus clients i dels mercats i països on destinen les seves vendes.

 

Assegurances de Crèdit

Assegurança de Crèdit Tradicional (global o diferenciant mercat nacional i exterior)

Cobertura en excés de pèrdues

 
Assegurances de Caució

Assegurança de Pagaments anticipats per la Lliurament d'un Habitatge
Fiança de les quantitats lliurades a compte de promotors immobiliaris, comunitats de propietaris o cooperatives, per la compra d'un habitatge.

Assegurança per Licitació i garanties Execució d'Obra, Subministrament o Servei

Garantia de Responsabilitat Econòmica Davant Duana
Per agents de duanes o importadors.

Garantia Davant l'Administració a les agències de viatges

Garantia Davant l'Administració per Empreses de Màquines Recreatives i d'Atzar

Gerència de Riscos
Risc
Tipus de Riscos
Fases de la Gerència de Risos
Mapa de Riscos
Consultoria de Riscos
Corredoria d'Assegurances
Auditoria de Riscos
Gestió de Sinistres
Informes de Gestió
Assegurances Personals
Affinities
Crèdit i Caució
Factoring
Credit Management
Risc Polític i Single Risc
Previsió Social
Corredoria de Previsió Social
Consultoria de Previsió Social
Garanteix el teu futur pagant menys impostos
AMK Ibérica
Equip de Servei AMK
Biblioteca AMK
AMK News
© 2023 AMK Ibérica & Principado Correduría de Seguros, S.L.   •  Avís Legal  •  Política de Privacitat