Informa't:  T. +34 _935 316 221info@amkiberica.com

Gerència de Riscos

Sol·licita més informació

La Gerència de Riscos és una metodologia que permet identificar, analitzar i avaluar els riscos d'individus, empreses, corporacions i empreses públiques i privades, definint mesures per a la seva eliminació, reducció, retenció i transferència amb la finalitat de conservar els actius materials, immaterials i personals, i permetre'ls assolir els seus objectius.

Aquesta metodologia, exigeix a l'organització que la implementa, integrar els seus mètodes dins de l'estratègia empresarial i permet a l'organització conèixer i aprendre a conviure amb els riscos que afecten a les seves activitats, contrarestant els efectes negatius i aprofitant les oportunitats que plantegen.

Gerència de Riscos
Risc
Tipus de Riscos
Fases de la Gerència de Risos
Mapa de Riscos
Consultoria de Riscos
Corredoria d'Assegurances
Auditoria de Riscos
Gestió de Sinistres
Informes de Gestió
Assegurances Personals
Affinities
Crèdit i Caució
Factoring
Credit Management
Risc Polític i Single Risc
Previsió Social
Corredoria de Previsió Social
Consultoria de Previsió Social
Garanteix el teu futur pagant menys impostos
AMK Ibérica
Equip de Servei AMK
Biblioteca AMK
AMK News
© 2023 AMK Ibérica & Principado Correduría de Seguros, S.L.   •  Avís Legal  •  Política de Privacitat