Informa't:  T. +34 _935 316 221info@amkiberica.com

Fases de la Gerència de Risos

Sol·licita més informació

La Gerència de Riscos genera un mètode de gestió del risc organitzat en fases successives que proporcionen a l'empresa les eines necessàries per afrontar els seus riscos.

fases_gerencia_riscos


Fases de la Gerència de Riscos

a) Identificació

El primer pas és conèixer detalladament l'organització, les seves activitats i el seu entorn per identificar els riscos que poden afectar (positius i negatius), descriure -classificar-los i estimar les seves conseqüències (orígens, personal involucrat, etc.)


b) Anàlisi

El resultat de l'anàlisi ens permetrà conèixer els efectes previsibles de cada risc / classe de riscos sobre l'organització (d'acord amb l'experiència d'experts, amb casos anàlegs d'empreses del mateix sector, etc.)


c) Reducció / Eliminació

Coneguts els riscos i avaluats els seus efectes potencials, caldrà estudiar quines mesures pot aplicar l'organització per a la seva reducció o eliminació.

L'adopció de mesures de prevenció i protocols de control i de qualitat permetran actuar tant en l'ocurrència dels riscos, com en la severitat de les seves conseqüències.


d) Assumpció / Transferència

Una vegada coneguts els riscos, definits les seves causes i reduïts, l'organització haurà de gestionar-los, assumint-los o transferint, sempre que sigui possible, a tercers (si és viable econòmicament o d'acord amb el seu interès estratègic).

Assolit aquest punt, la Gerència de Riscos es converteix en una eina bàsica per a la gestió estratègica de l'organització: l'organització és un ens viu, que desenvolupa la seva activitat en un entorn en constant evolució, i la Gerència de Riscos integrada en la seva estructura operativa i jeràrquica li proporciona la capacitat d'adaptació que necessita.

Com el propi gràfic indica, la Gerència de Riscos és un procés continu que es retro-alimenta de l'experiència dels anys anteriors en la definició de la política de gestió de riscos per als propers anys. D'aquesta manera, l'empresa millora el seu coneixement i capacitat de gestió de riscos i es prepara per gestionar els nous riscos que apareixeran en el seu camí.

Gerència de Riscos
Risc
Tipus de Riscos
Fases de la Gerència de Risos
Mapa de Riscos
Consultoria de Riscos
Corredoria d'Assegurances
Auditoria de Riscos
Gestió de Sinistres
Informes de Gestió
Assegurances Personals
Affinities
Crèdit i Caució
Factoring
Credit Management
Risc Polític i Single Risc
Previsió Social
Corredoria de Previsió Social
Consultoria de Previsió Social
Garanteix el teu futur pagant menys impostos
AMK Ibérica
Equip de Servei AMK
Biblioteca AMK
AMK News
© 2024 AMK Ibérica & Principado Correduría de Seguros, S.L.   •  Avís Legal  •  Política de Privacitat