Informa't:  T. +34 _935 316 221info@amkiberica.com

Risc

Sol·licita més informació

El Diccionari de la Llengua Espanyola defineix risc així: "(Del it. Risico o rischio, i aquest l'àrab clàssic rizq, el que ofereix la providència). 1. M Contingència o proximitat d'un dany. 2. M Cadascuna de les contingències que poden ser objecte d'un contracte d'assegurança. a ~ i ventura. 1. loc. adv. Dit d'escometre una empresa o de celebrar un contracte: Sotmetent a influx de sort o esdeveniment, sense poder reclamar per l'acció de aquests. córrer ~ alguna cosa. 1. fr. Estar exposat a perdre's o no verificar ".

Des de l'òptica de la Gerència de Riscos d'AMK Ibérica, el risc és la combinació de la probabilitat d'un succés i dels seus efectes, i una gestió adequada del risc requereix incloure tant els aspectes negatius de la seva definició, com els positius. D\'aquesta manera, ampliar el camp d'efecte del risc permet no només conservar i protegir el patrimoni empresarial del que l'amenaça, sinó preparar l'organització per detectar i aprofitar les oportunitats de negoci que el seu entorn li presenti.

Gerència de Riscos
Risc
Tipus de Riscos
Fases de la Gerència de Risos
Mapa de Riscos
Consultoria de Riscos
Corredoria d'Assegurances
Auditoria de Riscos
Gestió de Sinistres
Informes de Gestió
Assegurances Personals
Affinities
Crèdit i Caució
Factoring
Credit Management
Risc Polític i Single Risc
Previsió Social
Corredoria de Previsió Social
Consultoria de Previsió Social
Garanteix el teu futur pagant menys impostos
AMK Ibérica
Equip de Servei AMK
Biblioteca AMK
AMK News
© 2024 AMK Ibérica & Principado Correduría de Seguros, S.L.   •  Avís Legal  •  Política de Privacitat